สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 17:26 น.
 103
UploadImage

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) นำโดย นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (สค.คลองจั่น) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประกิต พิลังกาสา ประธานฯ สค.คลองจั่น  รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ ประธานฯ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร  ประธานฯ สอ.ตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานฯ ชุมนุมสอ.ตำรวจแห่งชาติ นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษา สอ.ครูนครราขสีมา และสหกรณ์เจ้าหนี้ทุกสหกรณ์ จำนวนกว่า 60 คน 29 สหกรณ์  ซึ่งมีแนวทางคือ สค.คลองจั่น แปลงทรัพย์สินเป็นทุนโดยขายที่ดิน สปส. U Tower ให้ สอ.จุฬาฯ โดยกำหนดเงื่อนไขซื้อคืนภายใน 5-7 ปีในราคาเดิม และ สอ.จุฬาฯ เปิดโครงการพิเศษรับฝากเงินจากกลุ่มสหกรณ์ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทโดยไม่ถอนเงินฝากเป็นเวลา 7 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปีโดยมี U Tower ค้ำประกัน

นายประกิต พิลังกาสา ประธานฯ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์ขอขอบคุณขบวนการสหกรณ์ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยในวันนี้มีการประชุมหารือร่วมกับสหกรณ์กว่า 29 สหกรณ์เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการชำระหนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด โดยสหกรณ์ได้เสนอแนวทางแก้ไขการชำระหนี้ฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ทุกสหกรณ์ได้รับทราบและร่วมกันบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยมีทั้งแนวทางการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน โดยขายที่ดิน สปส. U Tower ในราคา 3,000 ล้านบาท และทางเลือกที่ 2 คือเปิดโครงการพิเศษรับฝากเงินจากกลุ่มสหกรณ์ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท โดยไม่ถอนเงินฝากเป็นเวลา 7 ปี  ซึ่งสหกรณ์กว่า 29 สหกรณ์ได้ร่วมรับฟังและพิจารณาร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเงินทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ ซึ่งที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่หากได้มีแนวทางแก้ไขชำระหนี้ และเกิดการฟื้นฟูกิจการอย่างแท้จริง เชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ได้ทั้งระบบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ยังมีสินทรัพย์กว่า 5พัน - 6 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็เชื่อมั่นว่าจะเกิดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage