สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

รองประธาน สสท. เปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 16:47 น.
 97
UploadImage

รองประธาน สสท.
เปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย
 
.......
 
(26 กรกฎาคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 24 สหกรณ์ รวม 103 คน โดยมี ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน

ในโอกาสเดียวกันนี้นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯ สสท. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดอบรมจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำนวน 33,080 บาท โดยมี ดร.อนวัช อุ่นกอง ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการรับมอบ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage