สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนับสนุนมหกรรมสินค้า มอบเงินกว่าแสนบาท ​กระตุ้นเศรษฐกิจสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.
 138
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนับสนุนมหกรรมสินค้า มอบเงินกว่าแสนบาท
กระตุ้นเศรษฐกิจสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

………

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยก สสจ.กาฬสินธุ์ เป็นต้นแบบของหน่วยงานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมเชิญชวนมาเที่ยวชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถิ่นน้ำดำ
 
(25 พ.ค. 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (สสจ.กาฬสินธุ์) และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เพื่อช่วยส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรและสหกรณ์ในสถานการณ์น้ำมันแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร อาจจะได้รับความเดือดร้อน ขอขอบคุณประธานฯ สสจ.กาฬสินธุ์ ที่ช่วยดำเนินการจัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานมหกรรมสินค้า อย่างยิ่งใหญ่ รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์และยังเป็นการทำให้ประชาชนรู้จักสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายกระจายอำนาจสู่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ทั้งในเรื่องการอบรม ให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์ จึงขอเชิญเที่ยวชมงานดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร รวบรวมอยู่ในที่นี่ ที่เดียว และขอให้มั่นใจว่า สสท. จะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง  ซึ่งในครั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท ให้แก่ ประธานคณะจัดงาน พล.ต.ต มนตรี จรัลพงศ์ ประธานฯ สสจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายเจียง นาอุดม กรรมการฯ สสท. นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการฯ สสท. นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์ สสท.เข้าร่วมเป็นเกียรติ”
 
นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “งานมหกรรมสินค้าฯ เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเอาผลผลิตของบรรดาสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาจัดจำหน่าย ซึ่งทาง สสจ.กาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีบูธสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนต่างๆ ได้นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และนำรายได้ที่ได้ถึงเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อพยุงราคาผลิตผลการเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลอดภัย เป็นระบบ GAP จากเกษตรกรสู่มือของผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ เรามีการจัดงานดังกล่าวเพื่อเปิดจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนของดีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากเกิดโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดซบเซามาประมาณเกือบสองปี ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ร่วมมือกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลักดันโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง การค้าขายในจังหวัดมีความคึกคัก ประชาชนในจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมงานและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลของสหกรณ์และของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามหลักการสหกรณ์ที่ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยคาดหวังว่าจังหวัดกาฬสินธุ์  จะจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี และขอขอบคุณสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย”
 
พล.ต.ต มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานผู้จัดงานกล่าวว่า “ขอเรียนเชิญพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทและสมาชิกสหกรณ์ผู้ขายสินค้า OTOP ทุกท่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ขอต้อนรับผู้ที่มาเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค ที่จัดขึ้นระหว่าง 25-31 พฤษภาคม 2565 เป็นความร่วมมือของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นการสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรทั่วไปอย่างแท้จริง และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตและสินค้าของเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค งานนี้จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ มีการแสดงบนเวทีกลางทุกคืน ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้ และขอให้มั่นใจได้ว่า เรามีมาตรการคัดกรองป้องกัน โควิด-19 ทุกช่องทาง และที่เน้นมากๆ ก็คือจะมีการตรวจผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานอย่างเคร่งครัด อย่าลืมมาจับจ่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด 19 นี้”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage