สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก-สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออก กว่า 6 ตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 15:28 น.
 130
UploadImage

พิษณุโลก-สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  เปิดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออก กว่า 6 ตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้
 
 วันนี้ (23 พ.ค.65)  นางสาวอภินัน  จูเกษม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้  นางรัตนา  ช่วยอุระชน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วย  นายปริญญา  สุกเสวก  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายและกระจายผลไม้ของสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย   ซึ่งได้นำผลไม้ตามฤดูกาลจากภาคตะวันออกของประเทศไทย  รวม 6 ตัน มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคและเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกได้เลือกซื้อรับประทาน โดยมีนายประภาส  งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นางรัตนา  ช่วยอุระชน   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กล่าวว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้คัดเลือกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็น  เพื่อเสริมศักยภาพให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์กลางการรวบรวมรับซื้อและกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้รับผลกระทบด้านตลาด และราคาตกต่ำ การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ต้นทางและสหกรณ์ปลายทาง ทำให้สามารถระบายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว และช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

นายประภาส  งามสงวน  ประธานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  กล่าวว่า สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ร่วมกับสหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง โดยสหกรณ์ฯ ได้สั่งซื้อผลผลิตทุเรียน มังคุด และเงาะคุณภาพ ที่เก็บใหม่สดจากสวนของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดระยอง เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้บริโภคในราคายุติธรรม มีปริมาณผลไม้ที่นำมาจำหน่าย รวม 6,000 กิโลกรัม จำแนกเป็น ทุเรียน จำนวน 3,000 กิโลกรัม  มังคุด จำนวน 2,000 กิโลกรัม และเงาะ  1,000  กิโลกรัม
 
สำหรับ ทุเรียนที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ มีทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จำหน่ายกิโลกรัมละ 150 บาท พันธุ์ชะนี และพวงมณี จำหน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท  ส่วนมังคุดและเงาะ จำหน่ายในราคา 3 กิโล 100 บาท  เท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองและเลือกซื้อผลไม้ ได้ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5525-8449


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก