สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:10 น.
 60
UploadImage

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค
………
 
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565 เพื่อสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ มีการแสดงบนเวทีกลางทุกคืน
 
พล.ต.ต มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานผู้จัดงานกล่าวว่า “ขอเรียนเชิญพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทและสมาชิกสหกรณ์ผู้ขายสินค้า OTOP ทุกท่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมที่จะจัดงานและขอต้อนรับผู้ที่จะมาเที่ยวชมงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท เป็นผลผลิตโดยตรงสู่ผู้บริโภค ที่จะจัดขึ้นระหว่าง25-31 พฤษภาคม 2565 เป็นความร่วมมือของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นการสานต่อนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรทั่วไปอย่างแท้จริง และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตและสินค้าของเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภค งานนี้จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีสินค้าแปรรูป ผ้าพื้นเมือง ผลิตผลทางเกษตร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ มีการแสดงบนเวทีกลางทุกคืน ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้ และขอให้มั่นใจได้ว่า เรามีมาตรการคัดกรองป้องกัน โควิด-19 ทุกช่องทาง และที่เน้นมากๆ ก็คือจะมีการตรวจผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานอย่างเคร่งครัด...อย่าลืมมาจับจ่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด 19 นี้”

 
UploadImage