สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 238
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
เรื่อง “โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?”
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้จัดการสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ จำนวน 300 คน
 - รูปแบบออนไซต์ จำกัดจำนวน สหกรณ์ละ  2 ท่าน
 - รูปแบบออนไลน์ จำกัดสิทธิ 100 ID
 
วิธีการสัมมนา
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 รูปแบบ
 - รูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส กรุงเทพมหานคร
 - รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
ค่าใช้จ่าย
ฟรี
 - อาหารกลางวันและเครื่องดื่มระหว่างพัก สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไซต์
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมการสัมมนาสาหรับรูปแบบออนไซต์
 - ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป
 - กรณีได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 12 ชั่วโมง
 
การสมัครเข้าร่วมการสัมมนา
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/76
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
  UploadImage
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1016, 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop