สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตร 6.6 ล้านบาท

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 10:19 น.
 420
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้
กองทุนสงเคราะห์เกษตร 6.6 ล้านบาท
 
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุรเดช ปัดสำราญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้จำนวน 6,660,000 บาท กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้จำนวน 12 แห่ง เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับกลุ่มเกษตรกร ลดต้นทุนในการผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage