สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลบุรีเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 09:51 น.
 402
UploadImage

ชลบุรีเร่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องสหกรณ์
         
วันที่ 25 เมษายน 2565 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง โดยนางนัญธนาย์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
         
นายอดุลย์ คนมั่น เปิดเผยว่า ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้องการให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีข้อบกพร่อง จึงให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาข้อพร่องให้แล้วเสร็จ  ทั้งนี้จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่มีปัญหา ซึ่งอยู่ในกระบวนการติดตาม จำนวน 5 แห่ง และตรวจพบข้อบกพร่องใหม่ จำนวน 2 แห่ง จึงต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว ขณะนี้บางแห่งอยู่ในขั้นกระบวนการของศาลในการหาผู้กระทำความผิดแล้ว และบางแห่งก็เริ่มฟื้นฟูตามแผนเพื่อดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้เดินหน้าต่อไป  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องกำกับดูแล แนะนำส่งเสริมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ต่อไป    


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage