สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:34 น.
 257
UploadImage

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายธานี ก่อบุญ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงายต่อนายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธีในงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 งานวันสหกรณ์แห่งชาติฯนี้ เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดในสกลนครจัดขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มฯ จัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์และเสวนาวิชาการ อนึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร ได้รับรางวัลสหกรณ์คุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีมาก จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครด้วยครับ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage