สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:08 น.
 260
UploadImage

สันนิบาติสหกรณ์จังหวัดพังงา  จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 
 
สันนิบาติสหกรณ์จังหวัดพังงา  จังหวัดพังงา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน นำส่วนราชการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 32 หน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระสาทิสลักษณ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อน้อม รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ทรงริเริ่มวางรากฐานและทรงจัดตั้ง "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ที่ จังหวัดพิษณุโลก นายสุทยุต พูลสมบัติ สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับจากนั้น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบเกียรติบัตรให้กับสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2565 ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด  ได้มอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ มอบเกียรติบัตรให้สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีมาก และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน ประจำปี 2564 จำนวน 27แห่ง สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 12 แห่ง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage