สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:52 น.
 560
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2565 โดยเริ่มจากพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพานพุ่ม กล่าวรายงาน อ่านสารวันสหกรณ์แห่งชาติของนายกรัฐมนตรี สดุดีพระบิดาสหกรณ์ไทย สอ.ครูอุทัยธานี มอบเงิน 5,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ การมอบสิ่งของให้เด็กพิการ มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตัวแทนกรรมการจาก สอ.ครูอุทัยธานี สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี สหกรณ์ตำรวจภูธรอุทัยธานี ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 60 ปี สอ.ครูอุทัยธานี


UploadImage

UploadImage