สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่างทอง : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:38 น.
 475
UploadImage

อ่างทอง : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 
26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นอีกวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ทำหน้าที่ แม่งานจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ภารกิจลุล่วงด้วยดี เรียบง่าย กระชับ ประหยัด เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ทุกฝ่าย ทีมงานจัดการทุกคนทุกฝ่าย กราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนด้วยความเคารพยิ่ง จาก พันตำรวจโทสุพิศ  แจ้งสว่าง  ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง


UploadImage

UploadImage

UploadImage