สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร น้อมรำลึกสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 15:46 น.
 419
UploadImage

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร
น้อมรำลึกสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ปี 2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ของจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมถึง เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ให้พี่น้อง  ในขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และรับทราบถึงบทบาทความสำคัญของการสหกรณ์ในประเทศไทย  ซึ่งภายในงานประกอบด้วย วางพานพุ่มดอกไม้สด การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 3 สหกรณ์  ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด  สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด  และสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด  และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 75 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 82,500 บาท

ในโอกาสนี้ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 และดำเนินกิจกรรมงานวันสหกรณ์ โดยมี นายมาโนช  ชลอวงษ์  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage