สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 14:52 น.
 248

UploadImage

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 9 รูป  พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และมอบใบประกาศสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 5 สถาบัน มอบเงินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 10 สถาบัน  มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) จำนวน 16 ราย และมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) จำนวน 3 ราย ณ สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่  จำกัด

UploadImageUploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage