สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา”

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.
 199
UploadImage

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา”
สางหนี้ในระบบราชการ เหตุพบส่วนเหลื่อมต้นทุนสูง
 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสะสางหนี้ข้าราชการในระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดภาระค่าครองชีพของสมาชิกภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดที่จะสร้างพันธกิจร่วมกันช่วยแก้ภาระหนี้สินให้กับเพื่อนสมาชิก  ขณะเดียวกันก็จะช่วยกันหาความสมดุลในเรื่องการทำธุรกิจที่ต้องมีกำไรมาดูแลสมาชิกด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเชิญหารือเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายในเดือนมกราคมนี้ร่วมถึงกำหนดมาตรการติดตามความก้าวหน้าของงานแก้ไขหนี้ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้งานออกมาเป็นรูปธรรม


UploadImage
 
“จะดูว่าเพดานเงินกู้หรือดอกเบี้ยที่เหมาะสม ควรจะเท่าไหร่ต้องเกิดความสมดุลทุกด้าน ซึ่งเรื่องนี้ขอเชิญชวนพี่น้องสหกรณ์ว่า ครั้งนี้เรามาร่วมมือกันช่วยเพื่อนของเราให้สามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได้ เพราะต่างก็เหมือนพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากันทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกจะได้ทุกข์น้อยลง ถามว่าเรื่องนี้สามารถทำได้หรือไม่ ส่วนตัวมองว่าจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและส่วนเหลื่อมต้นทุนที่สะท้อนออกมา คิดว่าน่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีหากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความร่วมมือ เพราะลำพังกรมหรือกระทรวงคงสั่งการไม่ได้เพราะเขาเป็นนิติบุคคล   แต่ความร่วมมือสามารถมีต่อกันได้” รมช.เกษตรฯกล่าว
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า รมช.เกษตรฯได้สั่งการให้มีการสำรวจข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการหามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินเหล่านี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจบางสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 15 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ  6.08  ขณะที่ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินรับฝาก จากสมาชิกร้อยละ 2.93


UploadImage

“กรมได้สำรวจส่วนเหลื่อมต้นทุนกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.43   ในส่วนนี้ทำให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่สหกรณ์แต่ละแห่งจะสามารถนำมากำหนดเป็นชุดแก้หนี้ให้สมาชิกได้  โดยสหกรณ์สามารถที่จะหาทุนดอกเบี้ยต่ำเช่นของธนาคารออมสินที่ปล่อยกู้สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีระยะเวลา 5 ปี เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกได้ ร่วมถึงการปล่อยกู้ที่สหกรณ์ต้องให้น้ำหนักกับการกู้เพื่อนำไปลงทุนสร้างรายได้เพิ่ม สิ่งเหล่านี้หากช่วยกันคิดว่านโยบายแก้หนี้ครั้งนี้จะสำเร็จช่วยผ่อนภาระและนำไปสู่การปลดหนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ในระยะต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว
 
ทั้งนี้ กสส. ได้เตรียมเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยสหกรณ์ที่อยู่ไกลจะใช้ผ่านระบบซูมเพื่อมาระดมแนวทางแก้หนี้  คาดว่าจะสามารถประชุมได้ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ก่อนหน้ากรมได้ขอความร่วมมือไปแล้วภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้มีดำริในการแก้ไขหนี้สินข้าราชการตำรวจ ครู และข้าราชการ