สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น.
 82
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565
 
(วันที่ 7 มกราคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วย นายณรงค์ สุขโท้ อนุกรรมการ นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารประกอบด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานส่งเสริม และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดโครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) พิจารณาการอนุมัติเงินอุดหนุน สสจ. การอนุมัติปรับปรุงงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภคระดับภาคกลาง  การอนุมัติมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ และพิจารณาอนุมัติร่วมจัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากเกษตรโดยตรง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ นางมณีพรรณ โคตรบุตร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ สายงานส่งเสริม  ไหว้สักการะศาลพระภูมิ อนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และศาลตา ศาลยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นปีศักราชใหม่  ในคราวเดียวกัน ผู้อำนวยการ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สายงานส่งเสริม ร่วมอวยพรและขอพร พร้อมกับสวัสดีปีใหม่ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ อีกด้วย


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage