สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : แม็คโคร MOU สหกรณ์การเกษตรหนองอึ่งฯ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 08:50 น.
 413
UploadImage

ยโสธร : แม็คโคร MOU  สหกรณ์การเกษตรหนองอึ่งฯ จังหวัดยโสธร
ส่งเสริมอาชีพชุมชนส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากป่าชุมชน ก้าวสู่แพลตฟอร์มตลาดแห่งโอกาส
                  
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด จังหวัดยโสธร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากป่าชุมชน อาทิ เห็ดโคน เห็ดเผาะ ไข่มดแดง ขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วไทย ตอกย้ำโมเดลแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ผลักดันสินค้าสหกรณ์สร้างอาชีพอย่างมั่นคง
                  
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บริษัทสยามแม็คโครง จำกัด (มหาชน) กับ สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด โดยมีนางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี คณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน สินค้าของสหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการวางแผนการผลิต พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์สมาชิกสหกรณ์มีรายได้มากขึ้น มีความอยู่ดีกินดีประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร