สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:25 น.
 119
UploadImage

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต.

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล วรมานะกุล  รองประธานฯ คนที่ 1 ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานฯ คนที่ 3 และ รศ. พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ กรรมการ นำคณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริม นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ และนางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร เข้าอวยพร ขอพร และมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 จากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage