สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 11:58 น.
 111
UploadImage

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส.
 
วันที่ 4 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯ และนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นำคณะรองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้แก่ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริม นางณัชชา จันทร์สนิท รองเลขาธิการสถาบันพิทยาลงกรณ์ และนางสาวอรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร เข้าพบ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่ออวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage