สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญอนุมัติกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 4.4 ล้านบาท

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 08 ธ.ค. 2564 เวลา 14:17 น.
 253
UploadImage

อำนาจเจริญอนุมัติกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  4.4  ล้านบาท
 
วันที่ 8  ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565  โดยมี นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  และนายสุรเดช  ปัดสำราญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  เป็นคณะอนุกรรมการฯ เข้าประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน กพส. จำนวน  2 แห่ง วงเงินอนุมัติรวม 4,400,000 บาท อนุมัติให้สหกรณ์ไกล่เกลี่ยคดีหรือประนีประนอมหนี้เงินกู้ กพส. จำนวน 3 แห่ง และอนุมัติให้สหกรณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้ กพส. จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage