สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีเเละรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 07 ธ.ค. 2564 เวลา 11:48 น.
 192
UploadImage

อธิบดีเเละรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ในการนี้ อธิบดีฯ รับฟังการบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้เน้นย้ำการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ เข้าไปแนะนำ ส่งเสริม สังเกตความผิดปกติ ทั้งสถานะการดำเนินงานและสภาพคล่องของสหกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสมาชิก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง


UploadImage

UploadImage

UploadImage