สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก: สหกรณ์ฯ เร่งจำหน่ายปุ๋ยลดราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 16:09 น.
 584
UploadImage

พิษณุโลก:  สหกรณ์ฯ  เร่งจำหน่ายปุ๋ยลดราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก  


(25 พ.ย.64)  นายพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  นางสาวอภินัน  จูเกษม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด และตรวจติดตามการดำเนินโครงการกระทรวงพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร โดยมีนางสาวกฤษณา  ธรรมะชีวัน  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

UploadImage

UploadImage
นายพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  เพราะมีต้นทุนทำการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้ดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร เพื่อจำหน่ายปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และประสานงานเครือข่ายสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกลง

UploadImage
นายพงศธร  ศรีชัย  กล่าวอีกว่า  จังหวัดพิษณุโลก  มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยลดราคาของรัฐ  จำนวน 3 แห่ง  มีปริมาณการสั่งซื้อ รวม  2,460 ตัน คือ 1. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด  2. สหกรณ์การเกษตรบางระกำ จำกัด  และ 3. สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เปิดจุดจำหน่ายปุ๋ยลดราคาตามโครงการฯ เพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  จากการตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายปุ๋ยลดราคาของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด พบว่า เกษตรกรสมาชิก มีความพึงพอใจกับราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าท้องตลาด  โดยสหกรณ์ฯ ได้มีการสั่งปุ๋ยในโครงการฯ เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรสมาชิกตามความต้องการใช้กับพืชที่เพาะปลูก อาทิ ข้าว อ้อย  มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว  เป็นต้น สำหรับเกษตรกรผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  โทร 0-5598-3567 ต่อ 109

UploadImage

UploadImage
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก