สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 15:59 น.
 479
UploadImage

ประชุมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และคณะ อบรม ให้ความรู้ แนะนำเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่ผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกของบริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด เขตประเวศ กรุงเทพฯ  จำนวน 40 ราย เมื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยนำหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ไปใช้ จะทำให้บุคลากรสามารถจัดสรรเวลา รายได้ มีการออม และมีวินัยทางการเงินมากขึ้น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage