สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 11:19 น.
 359
UploadImage

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ โดยเปิดบูธให้คำแนะนำเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสหกรณ์ มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมในงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


UploadImage

UploadImage

UploadImage