สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10:18 น.
 274
UploadImage

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ภาคใต้
ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19


UploadImage
 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19 สู่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบพันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 35,700 ต้น เพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางเจริญโมเดล จำกัด จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


UploadImage