สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:42 น.
 271
UploadImage

พิษณุโลก : 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด  ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร
 
(15 พ.ย. 64)  นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/2565 ครั้งที่ 1 โดยมีนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  นายพงศธร  ศรีชัย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  กำนันสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด  พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรสมาชิก  เข้าร่วมงาน ณ  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด  ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก


UploadImage

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดภายว่า  จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด  จัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น  แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยแนะนำให้เกษตรกรสมาชิกรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ เน้นการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ  ตามความต้องการของตลาด มีสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรสมาชิกโดยตรงและให้ราคาตามเกณฑ์คุณภาพข้าว  เพื่อรวบรวมและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการค้าข้าว ต่อไป 
ด้าน นายพงศธร ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วงนี้ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก ทำให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกจ้าว มีราคาลดต่ำลง  ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ 3 สหกรณ์  คือ 1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด  จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564/65  และจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2 ที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  และ ครั้งที่ 3 ที่สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2565 เนื่องจากสหกรณ์ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีความพร้อมและมีศักยภาพเป็นจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  


UploadImage

UploadImage
กำนันสวน  เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด   กล่าวว่า สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด ได้เปิดราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยยึดเกณฑ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ในราคาตันละ 8,700-9,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า รับซื้อในราคาตันละ 7,500-7,900  บาท ความชื้น 15% ช่วยเป็นการสร้างโอกาสและสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกร ลดช่องทางการผูกขาดการค้าข้าว  ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

UploadImage

UploadImage

UploadImage
วรนุช  มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก