สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสพ.2 ร่วมประชุมกับ พอช. แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:07 น.
 304
UploadImage

สสพ.2 ร่วมประชุมกับ พอช.
แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ.2) พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริจิตติ  บุณยะจิตติ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบสหกรณ์ชุมชนริมคลอง ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage