สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.
 110
UploadImage 
 
สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก
 
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 3 สายงาน ให้การต้อนรับนางสุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ รองคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางสาวฐานิตา แก้วทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหารบริษัท สตรองรูท จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการปล่อยสินเชื่อสำหรับปล่อยอุปกรณ์สื่อสารและอินเตอร์เน็ตราคาประหยัด(เฉพาะกิจพิเศษ) แก่เหล่าสมาชิก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ พร้อมด้วย ตัวแทน 4 ค่ายมือถือ ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ ศรัทธาโสภิษฐ์ จากเอไอเอส นายศมนเจตส์ อินทุสร จาก NT หรือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายจักริน ทรัพย์สินมั่นคง จากทรู และนายยศนันต์ เหมาะใจ จากดีแทค เพื่อร่วมหารือ โครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 
โครงการนี้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องการให้ชาวสหกรณ์เข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารอินเตอร์เน็ตในราคาประหยัด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก
 
นายปรเมศวร์ กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมาชิกกว่า 8,000 แห่ง รวม 12 ล้านครัวเรือน จากสหกรณ์ 7 ประเภท ทั้งนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นองค์กรกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดี ทำให้สหกรณ์และสมาชิกได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งทั้งสหกรณ์และสมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารและรับรู้ข่าวสารจากสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที จึงสนับสนุนให้สหกรณ์ใช้เครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ พร้อมทั้งอยากให้เศรษฐกิจของประเทศเป็นแบบเศรษฐกิจสหกรณ์ คือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้น เครื่องมือในการดำเนินงานจึงมีความสำคัญ และจำเป็นมาก
 
รายละเอียดโครงการ  https://www.clt.or.th/news.php?nid=1568


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage