สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09:40 น.
 333
UploadImage

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายอภิเดช ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ขำคม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด เพื่อติดตามเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการ ASPL

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage