สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แมคคาเดเมีย คุณภาพเยี่ยมจากภูสวนทราย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:38 น.
 377
UploadImage

แมคคาเดเมีย คุณภาพเยี่ยมจากภูสวนทราย
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วย นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ เข้าติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้นาแห้ว จำกัด และติดตามการดำเนินธุรกิจของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพในสังกัดของกลุ่มเกษตรกรทำไร่แสงภา ปัจจุบันดำเนินธุรกิจ รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกในชุมชน ผลิตหลักได้แก่แมคคาเดเมียแปรรูป กรมส่งเสริมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้สนับสนุนเครื่องซีลสูญญากาศให้ เพื่อให้กลุ่มได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการตลาดในยุคปัจจุบัน ที่เน้นออนไลน์ ตามความต้องการของลูกค้า

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย