สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:28 น.
 535
UploadImage

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้เงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ณ สหกรณ์การเกษตรลืออำนาจ จำกัด และแปลงของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage