สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 12:25 น.
 349
UploadImage

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท. หารือการจัดประชุมใหญ่ฯ
 
(วันที่ 9 ตุลาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จำนวน 8 ท่าน นำโดย นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ ซึ่งได้เข้าพบปะหารือเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ทั้งนี้ ยังมี นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัชนี 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย


UploadImage

UploadImage

UploadImage