สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 11:52 น.
 649
UploadImage

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

(4 ตุลาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายณรงค์ สุขโท้ รองประธานอนุกรรมการ นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม อนุกรรมการ และฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายฯ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ รายงานการสะสมเงินรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด , รายงานการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการสหกรณ์ไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จังหวัดอุทัยธานี , รายงานการติดตามเอกสารการเงินและกิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และการพิจารณาแบบพื้นที่แสดงสินค้าและการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทยUploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage