สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.
 428
UploadImage


สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19


(28 กันยายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สันนิบาตจังหวัดชลบุรี โดยนายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายสำราญ กลิ่นหอม เลขานุการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี ในโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ และมีนายธวัช เผือกบุญนาค สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด นางนงลักษณ์ จิตรใจกล้า สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด เป็นผู้รับมอบและนำไปแจกจ่ายสมาชิกสหกรณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโควิด 19 ต่อไป

ติดตามข่าวสารสหกรณ์ได้ที่

https://www.facebook.com/ThaiCooperativeLeague
https://www.facebook.com/CLTCOOPNEWS
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage