สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 12:47 น.
 52
UploadImage
 
สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ร่วมกับ สันนิบาตจังหวัดอุทัยธานี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จัดโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 เพื่อมอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 350 ชุด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 150 อัน ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมงาน ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage