สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 21:03 น.
 418
UploadImage


เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด
 
 
วันที่ 13 กันยายน 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท.เป็นตัวแทนร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมีนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ นายสุธี บุญถือ ประธานเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และแขกผู้มีเกรียรติเข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม มูลค่ารวม 412,500 บาท  
 
นายสุธี บุญถือ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า  การดำเนินการของสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมมือและตามหลักการของสหกรณ์ข้อที่ 7 ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคม ดังนั่นในช่วงวิกฤติ ของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า covid-19 ทางสหกรณ์และเครือข่าย เครือข่ายสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งทุกภาคส่วนได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการติดเชื้อและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมุ่งหวังว่าจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 ลดลง ดังนั้นสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดชัยภูมิจึงได้ร่วมมือดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สิ่งของอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มมูลค่ารวม 412,500 บาท และในวันนี้ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ และยังได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้รวมถึงขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันจนเกิดเป็นโครงการที่ดีเพื่อสังคมและเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา covid 19

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage