สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:18 น.
 330

UploadImage

 
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการฯ นางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการฯ สสท. และดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงโสรธา ธรรมรักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีนายชลิต กำปั่นทอง ผอ. สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี นายณรงค์ มาสแสง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด เข้าร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ด้วย สำหรับการส่งมอบหน้ากากอนามัย n95 และชุด ppe ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นการส่งมอบความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID -19” โดยรับบริจาคจากขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด 13 จังหวัดตามประกาศของ ศบค.ในรอบแรก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมอบผ่านไปแล้ว


UploadImage

UploadImage