สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 09:57 น.
 488
UploadImage

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นางสุมารี มีทรัพย์ กรรมการฯ สสท. นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการฯ สสท. และ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เป็นตัวแทนเดินทางไปมอบ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากาก N95 ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปัจฉิมา หลอมประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายคมสันต์ แก้วแจ่มจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ นายสนอง กาญจนการุณ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด นายไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด และนายสุพจน์ ปานใจนาม กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ในฐานะผู้แทนหน่วยงานภาคราชการและผู้แทนขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น เป็นการส่งมอบความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID -19” โดยรับบริจาคจากขบวนการสหกรณ์และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด 13 จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. ในรอบแรก ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง มอบผ่านไปแล้ว ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage