สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบสิ่งของช่วยผู้ป่วยโควิด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 09:04 น.
 305
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบสิ่งของช่วยผู้ป่วยโควิด
 
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 100 ชุด ณ โรงพยาบาลสนาม สนามเทนนิส และศูนย์พักคอย สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage