สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 8 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 907
การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 8
 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2564
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ จำนวน 60 คน
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 ตุลาคม 2564** ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร กรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม
 - ค่าลงทะเบียนวิชาการ 3,500 บาท / คน (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
โดยโอนค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน
 - ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 - สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก https://coop.clt.or.th/training/register?type=3&id=41
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/41
 UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop