สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“วิฑูรย์” นำทีมแท็กซี่ ให้กำลังใจ รมต.แรงงาน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 17:47 น.
 603
UploadImage

“วิฑูรย์” นำทีมแท็กซี่ ให้กำลังใจ รมต.แรงงาน

(18 สิงหาคม 2564) มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ นำโดยนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำคณะผู้แทนและผู้ขับรถแท็กซี่เข้าให้กำลังใจนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในโอกาสที่ได้ช่วยเหลือในการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage