สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ผอ.สสท.​ ร่วมงาน​ supermarket สหกรณ์​ เพื่อกระจายผลไม้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วชัยภูมิ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 ส.ค. 2564 เวลา 13:18 น.
 472
UploadImage

ผอ.สสท.​ ร่วมงาน​ supermarket สหกรณ์​
เพื่อกระจายผลไม้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วชัยภูมิ

..................................

 
(วันที่ 6 สิงหาคม 2564) ดร.ปัณ​ฐวิชญ์​ มุ่งสมัครศรีกุล​ ผู้อำนวยการ​ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย​ (สสท.)​ ร่วมงาน supermarket สหกรณ์​ เพื่อเชิดชูของดีสหกรณ์และกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคในจังหวัดชัยภูมิ จัดโดยสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า​ จำกัด​ โดยมีนางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมงาน โดยมีนายสุริยันต์ หิรัญเขว้า ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัดกล่าวรายงาน ถึงการจัดกิจกรรม พิธีเปิดการจัดประชาสัมพันธ์เปิดตัวซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ในครั้งนี้
 
นายสุริยันต์ หิรัญเขว้า ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เห็นความสำคัญของผลผลิตทางการเกษตรจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า ผ่านโครงการ supermarket สหกรณ์เพื่อจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรแต่ของสมาชิกสหกรณ์อันเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับคนสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ สินค้าประมง และอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวม และจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยแก่ประชาชน ในราคาที่เป็นธรรม โดยเปิดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ supermarketสหกรณ์
 
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้าจำกัดจังหวัดชัยภูมิก่อตั้งขึ้นมากวาด 31 ปี มีสมาชิก 3,164 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 578 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และล่าสุดทางสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ supermarket สหกรณ์ โดยขับเคลื่อนโครงการผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการดำเนินงานการจัดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ(ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2564)มีมูลค่ากว่า 17 ล้านบาทจำหน่ายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีกและออกร้านธงฟ้าประชารัฐ
 
สำหรับในครั้งนี้ ทางสหกรณ์ได้ส่งเสริมการขายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสินค้าราคาถูกลดราคาแจกแถม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและโปรโมทสินค้าของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage