สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สก.ตะพานหิน มอบสิ่งของศูนย์พักคอย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 12:48 น.
 234
UploadImage
สก.ตะพานหิน มอบสิ่งของศูนย์พักคอย

นายณรงค์ สุขโท้ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด และคณะกรรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด ได้มอบสิ่งของ ประกอบด้วย  ข้าว สารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ ของเครื่องใช้และน้ำดื่ม ให้แก่สถานที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิดวัดดงตะขบ และ วัดหนองข้อ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage