สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​สอ.ครูสกลนคร ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์รักษาโรคโควิด 19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 12:36 น.
 1076
UploadImage
 
สอ.ครูสกลนคร ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์
ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์รักษาโรคโควิด 19
 
(5 สิงหาคม 2564) นายวีระชน ธีมะสาร ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครเปิดเผยว่า “ตามมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 105,000 บาท เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร เพื่อสู้ภัยโควิด 19 โดยมอบหมายให้กรรมการประจำเขตฯ นำมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage