สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
 161
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ” รุ่นที่ 1
 
วันที่อบรม 7 - 9 กันยายน 2564
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่าย หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
**หมดเขตรับสมัคร 24 สิงหาคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 - สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop