สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

“วิฑูรย์” ไม่ทิ้งเพื่อน แจกข้าวสารและน้ำดื่มชาวแท็กซี่

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 ส.ค. 2564 เวลา 21:06 น.
 666
UploadImage

 
“วิฑูรย์” ไม่ทิ้งเพื่อน
แจกข้าวสารและน้ำดื่มชาวแท็กซี่
 
นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวภายหลังจากการเข้าพบนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น คือ การสมัครมาตรา 40 ของคนขับแท็กซี่ที่มีอายุ 65 ปีลงมา กรณีอายุเกิน 65 ปี ที่สมัครมาตรา 40 ไม่ได้ และกลุ่มที่ตกหล่น ว่า “ท่านรับปากว่าคนขับแท็กซี่ทุกคนที่ได้ลงทะเบียนมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกคน และจะขยายเวลาอีก 15 วัน รวมทั้งผู้ขับรถแท็กซี่ที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการเยียวยา จะให้ได้รับการเยียวยาทุกคน และอาจได้รับการเยียวยาต่อเนื่องถึง2เดือน ทุกคนจะได้รับการเยียวยาจากกระทรวงแรงงานภายในวันที่ 25 เดือนนี้ และท่านยังได้บริจาคเงินส่วนตัวให้กับมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ จำนวน 50,000 บาท และกระทรวงแรงงานได้มอบข้าวสาร 2,000 ถุงพร้อมน้ำดื่ม แจกให้กับคนขับรถแท็กซี่ และจะจัดหาถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแจกให้กับคนขับรถแท็กซี่ ช่วยเหลือคนขับและครอบครัวในเบื้องต้นผ่านมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่”
 
นายวิฑูรย์ แนวพานิช กล่าวต่อว่า “กระผมนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ ขออนุโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ รัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ได้ทุกอย่างตามที่ร้องขอ และขอให้คนขับรถแท็กซี่ได้ลงทะเบียนมาตรา 40 กับกระทรวงแรงงานในทุกพื้นที่ และจะจัดของที่ท่านมอบให้แจกจ่ายให้กับผู้ขับรถแท็กซี่อย่างทั่วถึงทุกวันโดยไม่เลือกปฏิบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”
 
“โดยในเบื้องต้นขอเชิญผู้ขับแท็กซี่ท่านใดเดือดร้อน ให้มารับข้าวสารที่มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ได้ทุกสังกัดทั้งสหกรณ์และเขียวเหลือง เอกสารที่ต้องเตรียมมา คือสำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ ติดต่อรับข้าวสารและน้ำดื่มได้ที่ มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ ตั้งอยู่ที่ 46/172 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม โทร 0914244591” นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวปิดท้ายUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage