สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​สสท. จัดงาน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 12:04 น.
 636
UploadImage

สสท. จัดงาน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
 
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  เพื่อน้อมสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  โดยกำหนดให้จัดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยขึ้นวันที่ 23 กรกฎาคม  ของทุกปี
 
(23 กรกฎาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์ และครอบครัว เกิดความรัก เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” อันจะนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระ สักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์ ฯ
 
ซึ่งนอกจากการทำบุญบำเพ็ญพระกุศล ถวายแด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม ร่วมแจกอาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ และบุคคลทั่วไป จำนวน 300 ชุด  เพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคม รวมทั้งยังเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิด-19อ ย่างเร็วที่สุด และเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 “สหกรณ์เอื้ออาทรต่อชุมชน”
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นการจัดตั้ง "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้" ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์ และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขยายอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ไปทั่วประเทศ เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบมาจนบัดนี้  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ได้ดำริให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รำลึกถึงวันสิ้นพระชนม์ ของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  แต่ในปีนี้ได้จัดงานแบบเรียบง่ายเน้นความปลอดภัยจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 1. กิจกรรมถวายเครื่องบูชาสักการะผลไม้ และดอกไม้ แด่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ 2. แจกอาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ และบุคคลทั่วไป จำนวน 300 ชุด รับมอบโดย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแท็กซี่ จก.  และบุคคลทั่วไป “ตามหลักการสหกรณ์ ข้อ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชน” 3. ถวายเครื่องสังฆทาน และปัจจัย จำนวน  10 ชุด เวลา 10.00 น. ณ วัดน้อยนพคุณ นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25กรกฎาคม 2564   ก็มีการแจกอาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ และบุคคลทั่วไป จำนวน 300 ชุด ด้วยเช่นกัน”
“สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการสหกรณ์ และประเทศไทย เหมือนดั่งที่พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงตั้งพระทัยจะให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของพี่น้องชาวไทยตลอดมา” นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวปิดท้าย
 
 
UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
 

UploadImage

UploadImage