สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิตสินค้าปลานิล” ยุค New normal

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 10:39 น.
 840
UploadImage

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด
เดินหน้าขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิตสินค้าปลานิล” ยุค New normal
 
วันนี้ (14 ก.ค. 2564) นางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางกัญญาวีร์ ชาญวิกรัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวคุณน้อง มอญมือง นักมาตรฐานสินค้า ลงพื้นที่จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมง เน้นสินค้าปลานิลเป็นหลัก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยการพัฒนาสหกรณ์ให้มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูป มุ่งผลิตสินค้าปลานิลในเชิงการสร้างมูลค่าเพิ่ม สหกรณ์มีปริมาณการดำเนินธุรกิจ การรวบรวม การแปรรูปเพิ่มขึ้น นำไปสู่การช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ คนในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ได้อย่างยั่งยืน
 
ทางด้าน สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด มีแนวทางการขับเคลื่อนยึด “ตลาดนำการผลิต” บริหารจัดการด้วยกลไกสหกรณ์แบบครบวงจร จับมือภาคเอกชนซึ่งเป็นตลาดปลายทางเพื่อรับซื้อปลาเนื้อคืนตามราคาตลาด โดยสหกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ได้มาตรฐาน GAP จัดหาอาหารปลาดีมีคุณภาพ สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่สมาชิกสำหรับเลี้ยงปลา สำหรับปลาตกเกรด/ตกไซส์
 
สหกรณ์นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “ปลานิลแดดเดียว” แช่เกลือสมุทร และ “ปลานิลแดดเดียว” แช่ “เกลือชมพูหิมาลัย” ซึ่งดีต่อสุขภาพ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น น่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
.
ทั้งนี้ ช่องทางการจำหน่าย จำหน่าย ณ ตลาดของสหกรณ์ ตลาดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด ผ่านศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ตลาดนัดเช้าหน้า อบจ.จังหวัดอุตรดิตถ์ทุกวันศุกร์ ตลาดนัดชุมชน และออกงาน Event รวมถึงตลาดออนไลน์ (Facebook, Line) ในอนาคตวางแผนจำหน่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป
================
ข่าว : ธัญวรรณ จิระโร
ภาพ : ชัยยศ ยอดยิ่ง
ทีมข่าว สวท.อุตรดิตถ์
ที่มาของข้อมูล
สวท.อุตรดิตถ์ กรมประชาสัมพันธ์
https://www.facebook.com/RadioUttaraditThailand96.75
 
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage