สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.
 192
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
หลักสูตร “การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้” รุ่นที่ 1
 
ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564
 
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ 50 คน
**หมดเขตรับสมัคร 2 สิงหาคม 2564** และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์/ถาม - ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 - สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิกสมัคร
 - หรือสแกนที่ QR Code ด้านล่าง
 - เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02 669 3254 - 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02 241 1229 , 02 241 4839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop