สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.มอบธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ด้วยเงินบริจาค ผ่านโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 12:38 น.
 336

UploadImage
สสท.มอบธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ด้วยเงินบริจาค
ผ่านโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19  ให้กับ รพ.ราชพิพัฒน์ เพื่อส่งกำลังใจและช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 

(9 กรกฎาคม 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสุนารี มีทรัพย์ กรรมการสสท. นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการ สสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สสท.และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์มอบผ้าห่ม ของแห้ง นม น้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นตัวแทนรับมอบ  ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งสำคัญครั้งนี้ไปให้ได้อย่างเร็วที่สุด